เพิ่มหนังสือเข้าตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

ค้นหา
Thai
All Categories
  Menu Close

  บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร Bushido : The Way of the Samurai

  นักเขียน: Arrow Multimedia
  สำนักพิมพ์: Arrowmultimedia
  หมวดหมู่ : How to , พัฒนาตนเอง
  0 ความคิดเห็น
  ประเภทไฟล์:
  -
  จำนวนหน้า:
  -
  คัมภีร์อมตะที่หล่อหลอมชาวญี่ปุ่นให้เป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ปรัชญาเเละวิถีปฏิบัติของซามูไรที่ยึดหลักเกียรติยศอย่างทระนง

  บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร

  Bushido : The Way of the Samurai

  ผู้เขียน สึเนะโตะโมะ ยะมะโมะโตะ Tsunetomo Yamamoto

  “บูชิโด วิถีแห่งนักรบซามูไร” เป็นปรัชญาและวิถีปฏิบัติของซามูไรที่ยึดถือ และสอนสั่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ ได้รับการปลูกฝังติดต่อกันมานับร้อยปีในชนชั้นนักรบ โดยยึดหลักเกียรติยศ ความกล้าหาญ การเสียสละ ความละอาย ความอ่อนน้อม และความจงรักภักดี

  บูชิโด มีจุดกำเนิดจากการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเซน คำสอนของขงจื้อ และศรัทธาในลัทธิชินโต ซึ่งมีหลักสำคัญ 7 ประการคือ 1. ความยุติธรรม 2. ความกล้าหาญ 3. ความเมตตากรุณา 4. ความนับถือซึ่งกันและกัน 5. ความซื่อตรง 6. ความมีเกียรติ 7. ความจงรักภักดี หลักของบูชิโดนั้นจะสอนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ จงรักภักดีต่อเจ้าผู้ครองเมือง มีความสมถะ อ่อนน้อม รักศักดิ์ศรี และไม่หวั่นเกรงต่อความตาย ธรรมเนียมเหล่านี้ได้หล่อหลอมและปฏิบัติกันมาในหมู่คนญี่ปุ่น จนกลายมาอยู่ในสายเลือดอย่างไม่มีวันเหือดหาย

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  RateG (General Audiences)
  ประเภทหนังสือeBook

  สินค้าชิ้นนี้สามารถลงความคิดเห็นได้ หลังจากทำการสั่งซื้อแล้วเท่านั้น