เพิ่มหนังสือเข้าตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

ค้นหา
Thai
All Categories
  Menu Close

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัว ของการใช้บริการ Application และ Website ARN BOOK

  บริษัท อ่านบุ๊ค จำกัด ( "บริษัท") จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อให้บริการ Application และ Website ARN BOOK ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า แอปพลิเคชัน”

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด การที่ท่านได้ติดตั้ง และ/หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้แล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการใช้งานแอปพลิเคชันโดยถอนการติดตั้งจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิทัลของท่านทันที

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

  •           ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา และข้อมูลในโปรไฟล์ที่ท่านระบุไว้เมื่อใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ นามสกุล, นามปากกา, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และ ไฟล์สำเนาเอกสารบัตรประชาชน, หน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อสมัครใช้งานระบบนักเขียน หรือ สำนักพิมพ์

  •           กรณีที่ท่านสร้างบัญชีโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียภายนอกอื่นๆ เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวระบุตัวตนของบัญชีโซเซียลมีเดียภายนอกของท่าน

  •           ข้อมูลที่ท่านใช้กับบริการของเรา รวมถึง ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านจัดส่งให้แก่บุคคลอื่นๆ ผ่านทางบริการของเราและข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา

  •           ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา

  "ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ" ได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิคที่เรามีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางการใช้งานหรือทางคุกกี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึง: